Handelsbetingelser for Univent (Nightsolution I/S)

Univent
(Nightsolution I/S)
Kalundborgvej 62
4300 Holbæk
TLF: +45 93 30 00 45
CVR: 36003243

Lovgivning

Salg af varer hos Univent (Nightsolution I/S) sker i henhold til gældende dansk lovgivning. Personer skal være fyldt 18 år for at købe drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5% eller højere og være fyldt 16 år for at købe drikkevarer med en alkoholvolumenprocent der er lavere end 16,5%. Ved gennemførelse af ordrer erklærer Kunden at være bekendt med gældende lovgivning om salg af alkoholdige drikkevarer.

Betaling

Univent (Nightsolution I/S) modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Univent (Nightsolution I/S) benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Univent (Nightsolution I/S)’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-3 hverdage.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv. 
Returneringen kan ske på adressen:
Erikholmsvej 3 
4390 Vipperød
Returnering skal ske ved aftale med Univent (Nightsolution I/S) 

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail admin@univent.dk I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Univent (Nightsolution I/S) at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Univent (Nightsolution I/S)  i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Univent (Nightsolution I/S)  dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Erikholmsvej 3 
4390 Vipperød
Returnering skal ske ved aftale med Univent (Nightsolution I/S) 

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

PANT
Aflevering og returnering af tomme pantbelagte emballager accepteres hos Univent (Nightsolution I/S) og godtgøres i danske kroner jf. de til enhver tid gældende pantsatser hos Dansk Retursystem. Fysisk aflevering af pantbelagte emballager kan ske på Erikholmsvej 3 – 4390 Vipperød iflg. aftale med Univent (Nightsolution I/S)

Ved aftale kan Univent (Nightsolution I/S) afhente pant efter endt arrangement.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Univent (Nightsolution I/S), har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Univent (Nightsolution I/S) og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Univent (Nightsolution I/S) har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Univent (Nightsolution I/S) er: Matti Tybjerg

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Univent (Nightsolution I/S) har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til admin@univent.dk.

Cookies
På www.univent.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.univent.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Univent (Nightsolution I/S)’s hjemmeside.

Lejebetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen
Deres bestilling er først gældende, når De har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Univent (Nightsolution I/S), og denne er bekræftet af lejer pr. mail. Ved bekræftelse godkender lejer samtidig Univent (Nightsolution I/S) gældende lejebetingelser.

LEJEPERIODE

Lejeperioden fremgår af fremsendte ordrebekræftelse. Med mindre andet er aftalt, er lejeperioden 3 dage for leje i hverdage, og 4 dage for leje i weekend. I hverdage kan det lejede afhentes 1 dag før brugsdato, og skal være tilbageleveret, senest dagen efter brugsdato. For leje i weekenden, kan det lejede afhentes fredag, og skal være tilbageleveret senest mandag.
Såfremt den aftalte lejeperiode overskrides, forbeholder Univent (Nightsolution I/S) sig retten til at kræve yderligere genleje, svarende til 1,5 x normallejen pr. påbegyndt uge. Univent (Nightsolution I/S) forbeholder sig retten til at kræve erstatning, for evt. yderligere tab som der måtte lides, i forbindelse med lejers manglende rettidige returnering.

Univent (Nightsolution I/S) forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer udlejer i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

TRANSPORT

Alle oplyste transportpriser på vores hjemmeside er for kollektiv levering/afhentning af max 50 couverter, og af/pålæsning på gadeplan med en max gåafstand på 10 meter. For ind/udbæring over 10 meter, eller op/nedbæring, indhent venligst tilbud. For større ordrer, over 50 couverter, forbeholder Univent (Nightsolution I/S) sig retten til at give en individuel transportpris, baseret på ordrens omfang.
Ønskes transport i weekend/helligdage tillægges et weekendgebyr på kr. 1.000,00 pr. levering/afhentning. Bemærk: Gebyret tillæges først den endelige ordrebekræftelse, og vil ikke fremgå på den oplyste pris på hjemmesiden. Gebyret tillæges ikke, hvis andet er skriftlig aftalt i ordrebekræftelsen.

Ønsker De selv at stå for transporten, skal dette ske i lukket vogn eller lukket trailer. De læsser selv af og på fra anvist plads.
Enkelte af vores varer tilbydes kun med transport. Dette gælder for leje af vores køleskab.

RETURNERING AF LEJET MATERIALE

Ved afhentning af det lejede materiel er Lejer forpligtet til at have pakket og klargjort det lejede materiel efter Univent (Nightsolution I/S) vejledning herom. Vejledning får du udleveret ved afhentning.
Såfremt dette ikke sker, har Univent (Nightsolution I/S), ret til at foretage ompakning, eller at afhente det lejede på et senere tidspunkt, for lejers regning.

Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge Univent (Nightsolution I/S) rengøringsbetingelser og vejledning herom.
Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har Univent (Nightsolution I/S) ret til at fremsende faktura for rengøring.

Fejlreturneret materiel opbevares højst 14 dage hvorefter det bortskaffes.

LEJERS ANSVAR

Efter modtagelse, har lejer det fulde ansvar for de lejede effekter. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarede dette i aflåst lokale, eller under behørig opsyn.

Risikoen for personskade, medens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

ERSTATNING

Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede medens dette er i dennes varetægt.
Udstyr må ikke udsættes for fugt eller vand, og skal derfor altid opbevares overdækket, og under forsvarlige forhold.
For alle ødelagte og skadede effekter, opkræves erstatning til dagspris.

BETALING

Betaling erlægges senest ved modtagelse af varerne, med mindre andet er aftalt, og fremgår af ordrebekræftelsen. Afhenter De selv Deres ordre, betales ved afhentningen, kontant eller med dankort. Har De bestilt transport, kan der betales via bankoverførsel, senest 3 dage før leveringsdato, eller afregnes kontant med chaufføren.
Bemærk at vi ikke modtager dankort ved levering. Såfremt De ønsker at betale med dankort, skal dette ske på vores adresse, Erikholmsvej 3 
4390 Vipperød Holbæk, senest 1 dag før levering af varerne.

ANNULLERING/ÆNDRING AF ORDRE

Rettelser skal være foretaget senest 14 dage før leveringen finder sted. Ønsker De at afhente ekstra varer, bedes De altid ringe i forvejen.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før levering, beregnes for lejers omkostning, fuld lejepris.

OPVASK

Porcelæn, glas, bestik, barudstyr m.m. leveres rengjort, og skal returneres i rengjort stand. For returnering af snavset service opkræves kr. 1,25 pr. enhed for små dele, og kr. 5,75 pr. enhed for større dele.
Hvis De ønsker, at vi skal klare opvasken for Dem, bedes dette oplyst ved bestillingen, og vil herefter fremgå af Deres ordrebekræftelse.

REKLAMATION AF LEJE

Eventuelle reklamationer må ske straks efter modtagelsen af varerne, således at vi har mulighed for at rette eventuelle fejl eller mangler. Reklamationer accepteres IKKE efter at det lejede er taget i brug eller festen har været afholdt.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for prisfejl, prisændringer, samt fuldt udlejede varer. såfremt en bestilt vare allerede er fuldt udlejet, i den ønskede periode, vil De blive kontaktet af en medarbejder pr. mail eller pr. telefon, inden der eventuelt bliver lavet ændringer i Deres bestilling.

VÆRNETING OG LOVVALG

I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting for begge parter.

Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse skal ske efter dansk ret.

PRISER

Med mindre andet er oplyst, er alle vores priser inkl. 25% moms.

LEJERS ANSVAR

Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.
Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan for det lejede, ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.
Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler til det/de aftalte opstillingsted(-er), samt at underlaget er kørefast for disse.
Lejer er forpligtet til at oplyse udlejer om teltpladsens beskaffenhed, samt at sørge for at teltpladsen er ryddet på det aftalte tidspunkt.
Teltpladsen skal være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs.
Såfremt forholdene ikke er klargjort til det aftalte tidspunkt, vil der kunne kræves betaling for ventetiden jfr. den til enhver tid gældende timesats.

Univent (Nightsolution I/S)’s ANSVAR

Univent (Nightsolution I/S) indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.
Univent (Nightsolution I/S) har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger, eller andet, der måtte befinde sig på udstyrets opsætningsareal eller køreveje hertil.
Såfremt det efter aftale er Univent (Nightsolution I/S) som forestår opsætning af inventar ude såvel som inde, er det dennes ansvar at opstillingen sker i henhold til den godkendte plan herfor.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: admin@univent.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.Univent (Nightsolution I/S) Univent (Nightsolution I/S)